HOME > 주요행사 > 메인무대&오픈세미나
메인무대
날짜 시간 행사명 주최
9월25일(수) 9:00~10:00 개막식 통합주최사무국
10:00~11:00
11:00~12:00
12:00~13:00
13:00~14:00
14:00~15:00
15:00~16:00
16:00~17:00
9월26일(목) 9:00~10:00
10:00~11:00 지에스아이엘MOU체결식 지에스아이엘
(부스넘버:3E906)
11:00~12:00
12:00~13:00
13:00~14:00 생존.여성안전메뉴얼북콘서트&저자사인회 K-SAFETYEXPO 2019
14:00~15:00
15:00~16:00
16:00~17:00
9월27일(금) 9:00~10:00
10:00~11:00 제14회 대한민국기상산업대상시상식
&
날씨경영우수기업선정서 수여식
기상청/
한국기상산업기술원
11:00~12:00
12:00~13:00
13:00~14:00
14:00~15:00
15:00~16:00
16:00~17:00
오픈세미나룸
(3E502)
날짜 시간 행사명 주최
9월25일(수) 9:00~10:00
10:00~11:00
11:00~12:00 재난안전IOT제품 발표회 세이프이노베이션
(부스넘버: 3D906)
12:00~13:00 화재예방자동소화장치(조달우수제품MINI0FIRENo.1)발표회 창창한
(부스넘버: 3B402)
13:00~14:00 미세먼지대책 컨퍼런스 사단법인
미세먼지포럼
14:00~15:00
15:00~16:00
16:00~17:00
9월26일(목) 9:00~10:00
10:00~11:00
11:00~12:00 폭염저감형재난안전블록,
신제품어스쿨(Earth-Cool)발표회
엔씨원
(부스넘버: 3B404)
12:00~13:00
13:00~14:00 안전산업특허/조달 설명회 K-SAFETY EXPO 2019
14:00~15:00
15:00~16:00
16:00~17:00
9월27일(금) 9:00~10:00
10:00~11:00
11:00~12:00 재난안전에최적화된LTE올인원솔루션 모토로라 솔루션
(부스넘버:3D912)
12:00~13:00 대용량공기청정기 Uni-Q 슈퍼메가신제품 발표회 이지렌탈
(부스넘버:4D706)
13:00~14:00
14:00~15:00
15:00~16:00
16:00~17:00